Skatteregler for gaver til ansatte

Visste du...

Til tross for at reglene er tydelige på hva man kan motta som arbeidstaker, finnes det også unntak. Det er et eget skattefritak for såkalte erkjentlighetsgaver for enkeltstående arbeidsprestasjon til en som ikke er ansatt i bedriften. Det bør merkes at dette ikke kan være penger, og gaven kan ikke overstige beløpet på kr 500, for da vil hele gaven bli skattepliktig.

Kilde skatteregler

Ny skatteregler for gaver til ansatte
Vi tar en nærmere titt på lover og regler som gjelder når du skal kjøpe gaver til dine ansatte. En av de gode nyhetene for 2021 er at grensen for skattefrie gaver økte fra kr 2000 til kr 5000

Jubileum og oppmerksomhetsgaver
I tillegg til de årlige 5000 kronene som ligger under gavereglene, kommer jubileums- og oppmerksomhetsgaver. Her regnes gaver i arbeidsforhold gitt i spesielle anledninger. Det er to satser å forholde seg til, men også her gjelder regelen om at gavene må bestå av annet enn penger:

En skattefri gave for inntil 8000 kroner kan gis til en arbeidstaker for lang tjenestetid. Første gang ved 20 års tjenestetid, deretter hvert tiende år.

Gave på inntil 4000 kroner kan gis skattefritt til arbeidstaker når:

Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25 (f.eks. 75 år, eller 125 år).

Mottakeren gifter seg.

Mottakeren fyller 50 år, og deretter hvert tiende år (60 år, 70 år, 80 år osv.).

Mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften.
For mindre oppmerksomhetsgaver som gis ved spesielle anledninger, gjelder det et særskilt skattefritak. Gaver som f. eks. blomster, konfekt og vinflasker innenfor et vanlig prisnivå, kan bli gitt til arbeidstakere ved sykdom, fødsler, runde fødselsdager (under 50 år) osv. - og skattlegges ikke når gaven er av begrenset verdi.

Skattegrensen som er gjeldene nå
En gave er en fin måte for arbeidsgivere å vise sine ansatte at de blir satt pris på.
Typiske høytider for å gi slike oppmerksomheter kan være til jul, påske eller før sommerferien som en såkalt sommergave. Innholdet varierer fra bransje til bransje, men en sikker vinner er noe man kan benytte i hverdagen, kanskje et deilig strandhåndkle eller noe til grillen?

En hovedregel er at alt av økonomisk verdi, altså fordeler som du får av arbeidsgiver, er skattepliktig. Her inngår kontanter, gaver og andre naturalytelser. I inntektsåret 2021 har den generelle beløpsgrensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold økt til kr 5 000.

Skatteetaten formidler på sine sider at det er flere ting som er nytt i 2021. De skriver følgende på sine sider:

"Videre er vilkåret om at gaver som gis av arbeidsgiver som en generell ordning for de ansatte opphevet. Dette gjelder alle typer anledninger der arbeidsgiver gir en gave.

Gavereglene kan derfor nå for eksempel benyttes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett. Reglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel mv."

Skatteregler